Двустайните апартаменти преобладават в новото жилищно строителство | Имоти София - ИмотБГ - DMG имоти - продажба на апартаменти и имоти

Двустайните апартаменти преобладават в новото жилищно строителство

През второто тримесечие на 2014 г. на територията на гр. София са въведени в експлоатация общо 114 новопостроени жилища, сочат данни на НСИ. Преобладаващ дял имат двустайните апартаменти (49 броя), което отразява и търсенето на пазара.

Следват тристайните жилища с общ брой за периода - 25. Петстайните жилища заемат четвърто място в класацията (21 бр.), за разлика от 4-стайните, които са общо 17. Последни в класацията на новопостроени столични жилища са 1-стайните апратаменти (2 бр.).

Общо за страната НСИ отчита увеличение на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради с 5,2%, спрямо същия период през миналата година. Като вид строителство преобладава стоманобетонната конструкция със 77.9%. Тухлата е предпочетен вариант при 18,1%.